U: P:  
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง จัดซ้อมแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือน หนุ่ม-สาวนั่งหน้าคอมพ์ เสี่ยงป่วยเกิดกระดูกเสื่อม
ยอดตายตึกถล่มบังกลาเทศทะละ 400 ศพ แรงงานร้องแขวนคอเจ้าของตึก
สืบสวนกองเมืองเขียงใหม่สุดเจ๋ง จับนักวิ่งราวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่รับสารภาพ
การเตรียมความพร้อมการอบรมที่ค่ายทหาร
รางวัลดีเด่นของบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 7
นำเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ 6 ยุทธศาสตร์
คู่มือดาวน์โหลด
คู่มือ ICS 2560 (final28-3-60)
ผังโครงสร้างICS ปรับตามกระทรวง
ไฟล์ประกอบการนำเสนอ ต่างๆ
แบบฟอร์ม SOP 
asd
asd
คู่มือการเข้าใช้งานโรงพยาบาล
ตารางช่องการสื่อสาร ( Communication) ในระดับเขต
36819_รายการของ รพ. สนาม (ครัว)
คู่มือการเข้าระบบ
www.paipibat-cm.com
คู่มือการลงบันทึกระดับ Admin
คู่มือการลงบันทึกระดับ สสจ
คู่มือการลงบันทึกระดับ รพ