โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
U: P:  
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

คู่มือการเข้าใช้งานโรงพยาบาล    [คลิกดูเอกสาร]
27 มิถุนายน 2559
ตารางช่องการสื่อสาร ( Communication) ในระดับเขต    [คลิกดูเอกสาร]
26 มิถุนายน 2559
36819_รายการของ รพ. สนาม (ครัว)    [คลิกดูเอกสาร]
26 มิถุนายน 2559
36819_รายการของ รพ.สนาม(1)    [คลิกดูเอกสาร]
26 มิถุนายน 2559
การฝึกซ้อมระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ 26 มิย 2559    [คลิกดูเอกสาร]
26 มิถุนายน 2559
คำสั่งแต่งตั้งทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่(Update 2016)    [คลิกดูเอกสาร]
27 เมษายน 2559
ทำเนียบทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ Update 2016    [คลิกดูเอกสาร]
25 เมษายน 2559
ข้อมูลเครื่องจักรกลปภ.เชียงใหม่ สำรวจปี2554    [คลิกดูเอกสาร]
23 เมษายน 2559
ข้อมูลรถพยาบาลรายรพ.สำรวจมิถุนายน 2557    [คลิกดูเอกสาร]
23 เมษายน 2559
ข้อมูลเตียงรพ เชียงใหม่ปี 2558    [คลิกดูเอกสาร]
23 เมษายน 2559
ข้อมูลเตียงล้านนาเขต 1    [คลิกดูเอกสาร]
23 เมษายน 2559
ข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์    [คลิกดูเอกสาร]
23 เมษายน 2559
sop แจ้งเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติ    [คลิกดูเอกสาร]
22 เมษายน 2559
เอกสารประกอบการประชุม Mini MERT เขตโซนล้านนา 1 ปี59    [คลิกดูเอกสาร]
18 เมษายน 2559
คำสั่งทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556    [คลิกดูเอกสาร]
16 เมษายน 2559
Repeater ภาคเหนือ    [คลิกดูเอกสาร]
08 เมษายน 2559
ผัง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (Update 12/58)    [คลิกดูเอกสาร]
16 มีนาคม 2559
แบบรายงานเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (บภ.1)    [คลิกดูเอกสาร]
16 มีนาคม 2559
คำอธิบายแนวทางการดำเนินงานแจ้งเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ    [คลิกดูเอกสาร]
16 มีนาคม 2559
Flow chart การแจ้งเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติจังหวัดเชีัยงใหม่    [คลิกดูเอกสาร]
16 มีนาคม 2559
: 5 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>