U: P:  
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
01 เมษายน 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ รพ.นครพิงค์ และหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเมืองเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เหตุรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้สารเคมีรั่วไหล วันที่ 1เมษายน2559 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือฃเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หน้า    1 / 2