U: P:  
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง จัดซ้อมแผน
25 มีนาคม 2559
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวอาคารถล่มสารเคมีรั่วไหลระดับกลุ่มจังหวัด โดยวันที่ 23มีค59 ซ้อมแผนTTX ที่รร.เชียงใหม่ภูคำ และ วันที่ 25มีค59 ซ้อมแผน FTX ณ ห้างสรรพสินค้า MAYA. เชียงใหม่